Obchodní podmínky pro online rezervaci

Operátor:

PROFESSIONAL ARTISTS INTERNATIONAL S.R.O. 
Gagarinova 762, 46007, Liberec 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13694.

IČO: 25036173
DIČ: CZ25036173
GSM: +420 603 551 680
E-MAIL: email@jazzboat.cz 
WWW: www.jazzboat.cz

Online nákup

Poskytovatel přijímá vstupenky, které byly zakoupeny na www.jazzboat.cz a proces nákupu byl úspěšně ukončen obdržením potvrzovacího emailu a vstupenky v elektronické i tištěné verzi.

Oznámení:

 • Při použití platební karty budete také vyzváni k zadání bezpečnostního kódu karty.
 • Bezpečnostní kód karty se také nazývá CVC-Card Validation Code pro MasterCard, CVV-Card Validation Value pro karty Visa.
 • CVC je třímístný kód a je vytištěn na zadní straně platební karty na podpisovém proužku (poslední tři číslice).
 • Číslo platební karty zadávejte bez mezer.
 • Rezervace jsou závazné; e-vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
 • E-jízdenky si může zakoupit pouze majitel platební karty – platba cizí platební kartou není možná.
 • Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy sjednané na dálku a mimo provozovnu podnikatele ve smyslu § 1837 písm. a) zák. Ne. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Veškeré obchodní vztahy vyplývající z těchto Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.

E-vstupenka

 • Takto objednanou e-vstupenku si uživatel vytiskne nebo předloží v elektronickém zařízení
 • E-vstupenka s identifikačním číslem bude předložena na prodejním místě provozovatele, kde bude zkontrolována a následně bude uživateli umožněno nastoupit na zakoupenou plavbu.
 • Po zaplacení se e-vstupenka zobrazí na obrazovce s možností vytištění e-vstupenky nebo zkopírování ID čísla e-vstupenky.

Oznámení:

 • PROFESSIONAL ARTISTS INTERNATIONAL s.r.o. nenese odpovědnost za žádné nepříjemnosti způsobené neoprávněným kopírováním této e-vstupenky. E-ticket musí být uložen na bezpečném místě.
 • E-vstupenku je možné zakoupit nejpozději v den plavby.
 • Vytištěnou e-vstupenku nebo identifikační číslo e-vstupenky doporučujeme použít na prodejním místě provozovatele nejpozději 20 minut před zahájením zakoupené plavby.

Při nákupu on-line přes internet obdrží kupující následující potvrzovací e-maily:

 • Potvrzení objednávky po úspěšné platbě.

Oznámení

Potvrzovací emaily jsou zasílány na adresu uvedenou v kontaktní adrese (adresa pro doručování). V případě nesprávné adresy nebo technických problémů na straně uživatele, PROFESSIONAL ARTISTS INTERNATIONAL s.r.o. nemůže zaručit, že e-maily budou doručeny.

Storno podmínky

 • Storno podmínky se vztahují na celkovou částku, která má být zaplacena za objednávku.
 • Stornovat zakoupenou vstupenku  lze maximalne 24 hodin pred konáním akce, částka bude vrácena v plné výši na účet nakupujícího v nejbližším možném termínu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Prodej musí být registrován u finančního úřadu online; v případě technické poruchy tak musí být provedeno do 48 hodin.

Ochrana a bezpečnost osobních údajů

Správce údajů:

PROFESSIONAL ARTISTS INTERNATIONAL S.R.O. 
Gagarinova 762, 46007, Liberec 7
IČO: 25036173

Osobní údaje uživatele jsou shromážděné během rezervace uvedeným správcem údajů nebo jeho zaměstnanci a dalšími osobami majícími přístup ke zpracovávaným údajům (dále jen „Správce“). Správce se zavazuje zajistit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a že nikdo, kdo má ke zpracovávaným údajům přístup, je nezveřejní. Tento souhlas se uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři a na dobu nezbytnou pro účel zpracování osobních údajů ode dne udělení souhlasu se zpracováním.

Účelem zpracování osobních údajů ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) je shromažďování a zpracování těchto údajů za účelem zajištění poskytované služby a další nabízené služby subjektu údajů. Veškeré údaje obsažené v tomto formuláři budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány rovněž pro účely zasílání sdělení obchodní povahy subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Údaje shrnuté v tomto formuláři mohou být Správcem použity pro statistické účely pro interní potřeby Správce.

Subjekt údajů má ve smyslu ustanovení § 12 zákona přístup k informacím o zpracování jeho osobních údajů a Správce je povinen mu tyto informace bez zbytečného odkladu předat. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromých a osobních údajů subjektu údajů

Vážíme si vašeho soukromí

Používáme cookies k analýze návštěvnosti našeho webu. Také sdílíme informace o používání webu s našimi mediálními a analytickými partnery.Souhlas poskytujete společnosti Professional artists international s.r.o. Více se dozvíte na stránce Ochrana osobních údajů.